NOVINKY

▐   Šťastné a veselé Vian
Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si spoločné, krásne sviatky Vianočné!

▐   Advent v ambulancii
K adventnému času patria aj zastavenia v čase s rodinkou, priateľmi a tými, na ktorých nám z

▐   Mikulášske prianie
Prajeme všetkým, malým aj veľkým, krásnu mikulášsku nedeľu: Aby vám Mikuláš nadelil bo

▐   O službách dopravnej ps
V psychologickej ambulancii sme mali návštevu. Porozprávať sa s našou p. doktorkou Máriou S

▐   Pamiatka na zosnulých
Prvé novembrové dni sa nesú v znamení spomienok. Spomienok na tých, ktorí boli a už nie sú

▐   On-line dialóg
Novinka: Pre našich klientov - súčasných aj budúcich, ponúkame novú službu! Komunikovať

▐   Jeseň v ambulancii
Jeseň je krásna - trošku z jej farieb, vôní a chutí sme si preniesli aj do našej ambulancie.

▐   My podporujeme, oni pomá
Nemocnice- miesta krátkodobého alebo dlhodobého pobytu pacientov s najrôznejšími diagnózami a

▐   Relácia Okrádanie senio
[audio mp3="http://narrativelife.sk/wp-content/uploads/2015/09/relacia-Okradanie-seniorov.mp3"][/aud

▐   Slovensko potrebuje dobr
V našej psychologickej ambulancii podporujeme celoslovenskú kampaň Slovensko potrebuje dobrých o

Domov »
Domov

titulka

pribeh_zivot

title_family1Má svoje skryté prirodzené zákonitosti, ktoré pôsobia a odohrávajú sa v jeho mikro a makro systémoch na úrovni biologickej, psychologickej, sociálnej, ekologickej, kozmickej. Zdá sa, že iba človek, ako jeden z mikrosystémov života, je schopný vedome popisovať realitu života v jazyku pomocou hovoreného alebo písaného slova, či iných znakov. Prostredníctvom symbolov jazyka sa učíme, popisujeme to, čo nás obklopuje, rozpoznávame rozdiely v tom, čo vnímame, čo si uvedomujeme vo svojom okolí i v nás samých a v našich vzťahoch. Vedome sa usilujeme odhaľovať a popisovať zákonitosti procesu života, prisudzovať im významy a zmysel, ktoré dotvárajú jeho kvalitu. Darí sa nám to niekedy viac a niekedy menej úspešne. Stávame sa tak autormi príbehov svojich životov, ktoré sú viac alebo menej zosúladené s „Príbehom život.“

Ako psychologičku a psychoterapeutku ma okrem biogenetického vybavenia štruktúry ľudského organizmu, zaujíma  realita v jazyku, v ktorej žijú moji pacienti a klienti. V rozhovore a pomocou psychoterapeutických techník sa pokúšam spolu s nimi poodhaliť tajomstvo  vplyvu im vlastnej reality v jazyku  na ich trápenie a ťažkosti. Uvedomenie si toho tajomstva má často liečivý účinok. Autorstvo popisu  ich životného príbehu, vďaka poznaniu, nadobúda potom iné kvality.

 

Naše služby

Poruchy pozornosti, pamäti, hyperaktivita, impulzivita, poruchy učenia sa, reči, poruchy správania, ADD, ADHD u detí aj dospelých, poruchy nálad, úzkostné poruchy, depresie, zlosť, agresivita, poruchy spánku, škrípanie zubov, nočné pomočovanie, bolesti hlavy, chrbtice, panické stavy, poruchy príjmu potravy.

▐  Únava, závrate, dysfunkčné poruchy dýchania, hypertenzia a iné chorobné stavy spojené s dysfunkciou autonómneho nervového systému.

▐  Stavy po úrazoch mozgu a s tým spojené psychické poruchy poznávacích schopností najmä pamäti, pozornosti, komunikačných schopností, vizuomotoriky, myslenia.

▐  Reakcie na akútny stres alebo posttraumatické stresové poruchy.

© NARRATIVELIFE, 2016